Általános szerződési feltételek

www.fonalplaza.hu

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Jelen Ászf (továbbiakban: „ÁSZF vagy Szabályzat”) hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.fonalplaza.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://fonalplaza.hu/terms.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Némann Gáborné EV.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2600 Vác, Dr.Csányi László krt. 31.

Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje: H.-P.: 9-17h
Telefon: 06 27 300-903, 06 20 5233122

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@fonalplaza.hu

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 35852893

Adószáma: 66543864-1-33

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: ATW Internet Kft., H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.

info@atw.co.hu

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény. Jelen Szerződés nem minősül a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti fogyasztói szerződésnek, tekintettel arra, hogy Felhasználó a Szolgáltatást üzleti tevékenységének előmozdítása érdekében veszi igénybe.

2.2. A jelen Szabályzat 2017. január 27. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldalon történő megrendelés(ek) leadására .

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, megismerte és elfogadja.

3.2. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
A szolgáltató tevékenységét kisadózóként, alanyi adómentes besorolásban végzi. A kiállított számlák ezért 0% ÁFÁ-t tartalmaznak, ÁFA visszaigénylésre nem vehetőek igénybe

4.2. A web shopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a web shopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, bár igyekszünk a legjobb tudásunk szerint a termékeket a legjobban kivitelezhető minőségben feltüntetni.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Web áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a web shopba, vagy vásárlást követően elvégzi a szükséges regisztrálást.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár tartalma” ikonra kattintva.

5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés” ikonra kattint Felhasználó, majd a „Tovább a pénztárhoz” ikonra kattintva tud tovább lépni.

5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1. Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Előre átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a számlán szereplő fizetési mód és határidő figyelembevételével köteles megfizetni a Szolgáltató bankszámlaszámára. A számla végösszegének maradéktalan kiegyenlítéséig a termékek a Szolgáltató tulajdonát képezi.
Az átutalás beérkezése után a Szolgáltató elküldi a megrendelt termék(ek)et a Felhasználónak, az általa megadott szállítási címre.

5.5.2. Szállítási költség:

A szállítási költség részletei, a Szállítási információk menüpont alatt találhatóak.

5.6. Amennyiben a web shopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 9-17 óra közötti időszakban.

5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

6.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

7. ELÁLLÁS, FELMONDÁS JOGA

7.1. A Felhasználó a távollévők között szerződésnek minősülő szerződéstől 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. A felhasználó ezt a jogát a termék kézhezvételének napjától gyakorolhatja.

7.2. Felhasználó az elállás jogát szóban, vagy írásban megteheti. Írásban történő elállás esetén azt a határidőben érvényesnek kell tekinteni, ha a felhasználó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Kérjük felhasználóinkat, hogy esetleges elállási nyilatkozatot ajánlva, vagy tértivevénnyel legyenek szívesek elküldeni, hogy az a későbbiekben igazolható legyen.

7.3. A Szolgáltató az elállási jog gyakorlása esetén köteles a felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A felhasználó viseli azonban az elállási jog gyakorlása miatt a termék(ek) visszaküldésével kapcsolatos felmerült költségeket. A felhasználót más költség nem terheli. A szolgáltató megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, melynek visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeit a felhasználó nem viseli, illetve, ha a csomag visszaküldése utánvétellel történik.

7.4. A Szolgáltató az elállás esetében csak bontatlan, hiánytalan, sérülés mentes termék árát köteles megtéríteni. Amennyiben kiderül, hogy a termék hibája, a termék nem rendeltetésszerű használatából keletkezett, illetve a sérülésmentesen elküldött termék eladhatatlan állapotba került, akkor a visszaküldött termék vételárát a Szolgáltató nem köteles megtéríteni. A Felhasználó ezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

7.5. A Szolgáltató és a Felhasználó, mint megrendelő a megrendelés teljesítése érdekében vállalja, hogy együttműködnek egymással. A Szolgáltató köteles tájékoztatni a Felhasználót, a teljesítésben történő változásokról. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználót egyáltalán nem tudja elérni telefonon, vagy e-mailben, és nem kap semmilyen visszajelzést a Felhasználó részéről 15 napon belül, akkor a Szolgáltató felfüggesztheti a megrendelés teljesítését. Ebből az okból a Szolgáltató későbbiekben nem vonható felelősségre.

7.6. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint az Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

7.7. A Felhasználó elállási jogával élhet a jelen Szabályzat alapján, a „Termék Visszaküldés” menüpont (elérés: http://fonalplaza.hu/index.php?route=account/return/add) alatt található űrlap kitöltésével és elküldésével.
A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék adásvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia.
Elállás esetén a termékvisszaküldés költségei a Felhasználót, azaz a visszaküldőt terheli, kivéve, ha a vállalkozás felajánlja, hogy átvállalja a költségeit.
A Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltatónak azon költségeit, ha a Felhasználó, azaz Megrendelő nem jelzi a Szolgáltatónak időben elállási szándékát és ebből a Szolgáltatónak szállítási költségei keletkeznek. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kiszámlázza a szállítási költségeket, amit a Felhasználónak minden ilyen esetben ki kell fizetnie, mivel azt a Szolgáltatónak is ki kell egyenlítenie a szállítást végző cég felé.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

8.5 A Felhasználónak akkor van lehetősége elküldenie megrendelését, ha kifejezetten bejelőli, hogy megértette és elfogadja az Általános szerződési feltételeket.

 

 

Vác, 2017. 04. 06.